สามารถเข้าระบบประกาศผลสอบสามัญ 9 วิชา ได้ที่ URL: www.gatpat.niets.or.th/AMS60/