11


 
 
 

สอบถามผลคะแนน O-NET รายบุคคล

 
ปีการศึกษา *
ระดับชั้น
*
เลขประจำตัวประชาชน *
*
 
 
 
 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สทศ. โทร 02-217-3800
ทุกวันเว้นวันหยุดราชการ ตั้งแต่เวลา 8.00 น.-17.00 น.
E-mail:webmaster@niets.or.th
© Copyright www.niets.or.th
192.168.30.11