ยินดีต้อนรับเข้าสู่การสมัครสอบ GAT/PAT


ลงทะเบียน (รายใหม่)
ผู้สมัครสอบ GAT/PAT ครั้งแรก กรุณาลงทะเบียน โดย  คลิกที่นี่
ท่านจะได้รหัสผู้ใช้งานและรหัสผ่าน กรุณาเก็บรักษาไว้เป็นอย่างดี
หมายเหตุ: ไม่อนุญาตให้ลงทะเบียนในช่วงนี้
เข้าระบบ (รายเก่า หรือผู้ที่ลงทะเบียนแล้ว)
สำหรับผู้ที่มีรหัสผู้ใช้งาน และ รหัสผ่านแล้ว
รหัสผู้ใช้งาน *
เลขประจำตัวประชาชน/เลขที่หนังสือเดินทาง *
รหัสผ่าน *
ผู้สมัครรายเก่า ต้องการสอบถามรหัสผู้ใช้งานหรือรหัสผ่าน กรุณาคลิกที่นี่
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
เลขที่ 128 อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 35-36 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400
สอบถามข้อมูล โทรศัพท์: 0-2217-3800 ตั้งแต่เวลา 8:30 - 19:00 น. ทุกวัน เว้นวันหยุดราชการ   โทรสาร: 0-2219-2996
E-mail:webmaster@niets.or.th
© Copyright www.niets.or.th
Version : 1.1.2 192.168.30.6